KOBİ REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

KOBİ REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

KOSGEB ve Mesleki Yeterlilik Kurumu İşbirliği İle Hazırlanan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında sunulan Hizmet İçeriğimiz;

*Proje Ekibinin Oluşturulması ve Hazırlık Eğitimlerinin Verilmesi
*Mevcut Durum Analizi
*Mali Yapı Analizi
*Sorunlu Alanlar Analizi
*Çözüm Önerileri Geliştirilmesi
*Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
*Organizasyon Yapısının Güncellenmesi
*Hizmet Kapsamında Kullanılacak İç ve Dış Kaynakların Belirlenmesi
*Fon Kaynaklarına Ulaşım Hizmetinin Verilmesi
*Risk Değerlendirmesi
*İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması
*Verimlilik Yönetimi Eğitimlerinin Verilmesi